Про Пластовий Конґрес
Про Пластовий Конґрес

Пластовий Конґрес – майданчик для широкої і відкритої дискусії щодо найбільш актуальних проблем у Пласті, їх аналізу та вироблення відповідних рішень для КУПО

Історія Пластових Конґресів починається в 1948 році, коли велика кількість пластунів опинились в таборах біженців у Німеччині. 26—29 березня 1948 року в місті Ашаффенбурзі зібрались пластуни, щоб проаналізувати ситуацію та запланувати подальший розвиток Пласту. Визначну роль в організації та проведенні  Першого Конґресу відіграли Атанас Фіґоль (голова) Северин Левицький, Юрій Старосольский, Яро Гладкий, Ярослав Рак

Головна Пластова Булава підготовляє і скликає Пластові Конґреси, завданням яких є докладний аналіз всіх аспектів діяльності Українського Пласту

Конґрес є відкритий для всіх членів Пласту.

І Пластовий Конгрес
І Пластовий Конгрес
Металева відначка Першого Пластового Конгресу в Німеччині, 1948 р.

Гасло Першого Пластового конгресу – «В дальшу мандрівку до великої мети»

На протязі декількох років після Першого Конгресу пластуни розлетілись по всіх континентах але завдяки добровільній підпорядкованості єдиному пластовому центру (ГПБ) зберегли одність та єдність.
Деякий час емігранти нової хвилі, в тому числі і пластуни, були переконані що невдовзі повернуться на Батьківщину, але в кінці 50-тих на початку 60-тих років стало зрозуміло що слід облаштовуватись на довший період.
В 1965 році розпочалась робота Другого Пластового Конгресу, який знов очолив пл. сен. Атанас Фіголь.

ІІ Пластовий Конгрес

Гасло Другого Конгресу «За осучаснення Пласту й утривалення його в діаспорі»

На відміну від Першого Конгресу, Другий та всі подальші конгреси відбувались не в форматі кількаденного зібрання його учасників, а в форматі декількох сесій що відбувались в рамках КУПО.
Завершився Другий Конгрес в 1970 році.
В 70-тих роках минулого століття виховна праця поступово переходила а руки покоління пластунів народжених в діаспорі. Тому в жовтні 1984 року відбулась перша сесія Третього Пластового Конгресу.

ІІІ Пластовий Конгрес
ІІІ Пластовий Конгрес
Металева відначка Третього Пластового Конгресу в Німеччині, 1988р.

Завершився Третій Конгрес в жовтні 1991 року, декілька місяців по тому як розвалився СССР і Україна стала незалежною.

Напрацювання перших трьох Конгресів були спрямовані на довготривалий перспективний розвиток Пласту. Особливо чітко це помітно в головному завдання Третього Конгресу, в якому зафіксовано що молодь 2000-ного року (успішно нами перейденого) є основною метою всіх напрацювань.

Здавалося б, що за аналогією з 1948 роком, в зв’язку з суттєвою зміною обставин, в 1991 році, необхідно було б скликати Конгрес з метою, опрацювання напрямних повернення пластової ідеї в Україну та розвитку Пласту в Україні. Але нічого подібного не відбулося. Всі зусилля Головної Пластової Булави, пластунів діаспори спрямовуються на допомогу відродженому Пласту. І в цьому є певна логіка, адже вирішувати долю Пласту в Україні без участі пластунів з України було б некоректно. А рівень підготовки пластунів в Україні та рівень пластового духу в середовищі пластунів України був ще, м’яко кажучи, недостатнім.

Роль та значення Головної Пластової Ради та пластунів діаспори в цей період важко переоцінити. Вишколи, друковані матеріали, фінансова допомога все це дало можливість швидко та ефективно вкорінятись Пласту на рідній Землі.
Не менш важливим була роль ГПБ як арбітра в внутрішньо-пластових конфліктах та протистояннях в Україні.

IV Пластовий Конгрес

Четвертий Пластовий Конгрес очолюваний пл. сен. Ларисою Залевською Онишкевич розпочав свою робрту в 1997 році під гаслом «Один світ – один Пласт»

В період між Третім та Четвертим Конгресами, пластова ідея поширилась по всій території України. Членами КУПО стали Україна, Польща, Словаччина. Домінуючими темами на цьому етапі розвитку Пласту в світі стала допомога розвитку Пласту в Україні та втримання ідейної єдності всіх пластових організацій світу.

13 збори КУПО прийняли резолюцію рекомендовану Конгресом: «З огляду на відмінні обставини країв, члени КУПО можуть вибирати відмінні шляхи до спільної мети, не порушуючи основних засад Пласту»

V Пластовий Конгрес

Сесії П’ятого Пластового Конгресу розпочались в Києві під час 16 зборів КУПО (2006 р.), продовжились в Торонто на 17 зборах КУПО та завершились в Нью-Йорку в часі 18 Зборів (2013 р.). Підготовчу комісію очолював пл.сен. Роман Гриців.
Цей Конгрес відновив резолюції Другого Конгресу про недопустимість пропаганди політичних і партійних поглядів в Пласті та підтвердив засадничі напрямні стосовно співпраці з українським шкільництвом.

Також П’ятий Конгрес: «Підтримав участь пластунів у створенні та діяльності НОСУ спільно з іншими скаутами України», «Підтримав провідну роль Пласту в скаутському русі України», «Підтримав прагнення Пласту увійти в Європейський регіон (вийшовши з євразійського)»
„Що суттєво змінилось в світовому Пласті, після закінчення П’ятого Конгресу?“
„Яка основна мета скликання Шостого Конгресу?“

VІ Пластовий Конгрес

Основною причиною необхідності чергового Конгресу є те що Пласт в Україні вийшов на чисельний та організаційний рівень, який потребує нового осмислення та аналізу.

Друга, не менш важлива причина, це ревізія стану Пласту у всіх Крайових пластових організаціях, членах КУПО.
Також потребує аналізу, можливість поширення пластової ідеї в країнах, в яких суттєво зросла кількість еміграції нової хвилі.

З метою організації Шостого Конгресу, Головна Пластова Булава створила підготовчу комісію, в складі:
1. Пл. сен. Богдан Гасюк, V Голова комісії
2. Пл. сен. Роман Гриців, Ох Заст. Голови комісії
3. Пл. сен. Мирон Спольский, Бурл. Представник ГПБ
4. Пл. сен. Сергій Юзик, СМ Представник ГПБ
5. Пл. сен. Ксеня Балук Представник КПС Аргентини
6. Пл. сен. Ганна Шиптур, Гр Представник КПС Канади
7. Ст. пл. Андрій Ребрик, ЦМ Представник КПС України
8. Пл. сен. Тарас Ребет, V Представник КПС Німеччини
9. Пл. сен. Юрій Данилів, Бурл Представник КПС США
10. Ст. пл. вірл. Олена Слободяник Представник КПС Польщі
11. Пл. сен. Пилип Ботте, Лч Представник КПС Австралії
12. Пл. сен. Орися Марсюк Представник КПС Великобританії

В лютому 2017 року розпочався перший етап VI Пластового Конгресу, який має закінчитись 14 серпня першою Сесією Конгресу (під час ЮМПЗ 2017) в Німеччині. На цьому етапі кожен край проводить аналіз стану власної Крайової організації та коротко і довгострокові плани розвитку.
Під час першої Сесії Конгресу відбудеться обговорення крайових проблем та запланується подальший план роботи VI Пластового Конгресу.