11

Діюча редакція Редакція зі змінами
СТАТУТ
КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ
ПЛАСТОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
© Plast Conference
Одобрений на 14-их Зборах КУПО в Києві, 9-12 листопада 2000 р.
Зі змінами одобрені на 18-их Зборах КУПО в ЗСА, 7-9 червня 2013 р.
та
19-их Зборах КУПО в Україні, 22-26 серпня 2016 р.
УПОВНОВАЖЕНІ ПРЕДСТАВНИКИ ПЛАСТОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В
АВСТРАЛІЇ, АРҐЕНТИНІ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, З’ЄДНАНИХ СТЕЙТАХ
АМЕРИКИ, КАНАДІ Й НІМЕЧЧИНІ — ЗАСНОВАНИХ І ВЕДЕНИХ
ЗГІДНО З ЗАВДАННЯМИ, ІДЕЙНИМИ ОСНОВАМИ І ВИХОВНИМИ
МЕТОДАМИ УКРАЇНСЬКОГО ПЛАСТУ, ТАК ЯК ЇХ СКЛАВ І ОФОРМИВ
В УКРАЇНІ Д-Р ОЛЕКСАНДЕР ТИСОВСЬКИЙ,
ОБ’ЄДНАНІ ОДНОЮ ІДЕЄЮ І ПОВ’ЯЗАНІ СПІЛЬНІСТЮ ДІЙ І
ТРАДИЦІЙ,
ЗІБРАВШИСЬ ДНЯ 3-ГО СІЧНЯ 1954-ГО РОКУ В НАЯҐРА ФОЛЛС,
ПРОВІНЦІЇ ОНТЕРІО В КАНАДІ,
ВСТАНОВИЛИ ДЛЯ ВЗАЄМНОЇ СПІВПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЮ
УКРАЇНСЬКИХ ПЛАСТОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОДНОДУШНО
СХВАЛИЛИ ДЛЯ НЕЇ ПРАВИЛА ТІЄЇ СПІВПРАЦІ—
СТАТУТ,
СТАТУТ
КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ
ПЛАСТОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
© Plast Conference
Одобрений на 14-их Зборах КУПО в Києві, 9-12 листопада 2000 р.
Зі змінами одобрені на 18-их Зборах КУПО в ЗСА, 7-9 червня 2013 р.
19-их Зборах КУПО в Україні, 22-26 серпня 2016 р.
та
20-их Зборах КУПО в Німеччині 30-го жовтня до 3-го
листопада 2019 року.
УПОВНОВАЖЕНІ ПРЕДСТАВНИКИ ПЛАСТОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В
АВСТРАЛІЇ, АРҐЕНТИНІ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, З’ЄДНАНИХ СТЕЙТАХ
АМЕРИКИ, КАНАДІ Й НІМЕЧЧИНІ — ЗАСНОВАНИХ І ВЕДЕНИХ
ЗГІДНО З ЗАВДАННЯМИ, ІДЕЙНИМИ ОСНОВАМИ І ВИХОВНИМИ
МЕТОДАМИ УКРАЇНСЬКОГО ПЛАСТУ, ТАК ЯК ЇХ СКЛАВ І ОФОРМИВ
В УКРАЇНІ Д-Р ОЛЕКСАНДЕР ТИСОВСЬКИЙ,
ОБ’ЄДНАНІ ОДНОЮ ІДЕЄЮ І ПОВ’ЯЗАНІ СПІЛЬНІСТЮ ДІЙ І
ТРАДИЦІЙ,
ЗІБРАВШИСЬ ДНЯ 3-ГО СІЧНЯ 1954-ГО РОКУ В НАЯҐРА ФОЛЛС,
ПРОВІНЦІЇ ОНТЕРІО В КАНАДІ,
ВСТАНОВИЛИ ДЛЯ ВЗАЄМНОЇ СПІВПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЮ
УКРАЇНСЬКИХ ПЛАСТОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОДНОДУШНО
СХВАЛИЛИ ДЛЯ НЕЇ ПРАВИЛА ТІЄЇ СПІВПРАЦІ—
СТАТУТ,
який після змін, схвалених у роках 1958, 1966, 1970, 1976, 1980, 2000, 2013 і
2016 звучить:
який після змін, схвалених у роках 1958, 1966, 1970, 1976, 1980, 2000, 2013,
2016 і 2019 звучить:
СТАТТЯ І. ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ СТАТТЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ
§ 1. Пласт – це скаутський рух української молоді, котрий існує з
метою патріотичного та всебічного самовиховання такої молоді.
Завданням Конференції є: шляхом співпраці й обміну досвідом між
крайовими пластовими організаціями:
§ 2.Конференція українських пластових організацій (надалі –
“Конференція” або “КУПО”), шляхом співпраці й обміну досвідом між
крайовими пластовими організаціями має такі завдання:
а) вдержувати ідейну єдність цих організацій, а саме: однакове
розуміння завдань та ідейних основ Пласту, так як їх з’ясував і оформив
його засновник д-р Олександер Тисовський;
б) зберігати чистоту й особливости пластової самовиховної методи;
в) дбати про устроєву подібність крайових пластових організацій.
г) розповсюджувати пластову ідею.
Для здійснювання цих завдань Конференція обирає свої органи та
ініціює спільні дії всього Пласту.
а) вдержувати ідейну єдність крайових пластових організацій (надалі –
“Пласт”), а саме: однакове розуміння завдань та ідейних основ Пласту,
котрі визначив таоформив засновник пластового руху, д-р Олександр
Тисовський;
б) зберігати чистоту й особливість пластової самовиховної методи;
в) дбати про устроєву подібність усіх пластових організацій.
г) розповсюджувати пластову ідею.
Для здійснення цих завдань Конференція обирає свої керівні органи та
ініціює спільні дії всього Пласту.
СТАТТЯ ІІ. МЕТА ПЛАСТУ. ЙОГО ІДЕЙНІ ОСНОВИ ТА
САМОВИХОВНА МЕТОДА. ОЗНАКИ ЄДНОСТИ. ЧЛЕНИ ПЛАСТУ.
СТАТТЯ ІІ. МЕТА ПЛАСТУ. ЙОГО ІДЕЙНІ ОСНОВИ ТА
САМОВИХОВНА МЕТОДА. ОЗНАКИ ЄДНОСТІ. ЧЛЕНИ ПЛАСТУ.
§ 1. Метою Пласту є всебічне патріотичне самовиховання української
молоді. Щоб осягнути цю мету, Пласт сприяє фізичному, умовому й
духовому розвиткові молоді та розвиває у неї якості і прикмети доброго
громадянина шляхом формування характеру в дусі ідейних основ Пласту
і з поміччю пластової самовиховної методи.
§ 1. Пласт сприяє фізичному, розумовому й духовному розвиткові
молоді та розвиває у неї якості і прикмети доброго громадянина шляхом
формування характеру в дусі ідейних основ Пласту і з поміччю пластової
самовиховної методи.
§ 2. Ідейні основи й діяльність Пласту спираються на пластовій присязі
і пластовому законі.
§ 2. Ідейні основи й діяльність Пласту спираються на пластову присягу і
пластовий закон.
§ 3. Пластова присяга, складена засновником Пласту, звучить: § 3. Пластова присяга, складена засновником Пласту, звучить:
ПРИСЯГАЮСЬ СВОЄЮ ЧЕСТЮ, ЩО РОБИТИМУ ВСЕ, ЩО В МОЇЙ
СИЛІ, ЩОБ БУТИ ВІРНИМ БОГОВІ Й УКРАЇНІ,
ПОМАГАТИ ІНШИМ,
ЖИТИ ЗА ПЛАСТОВИМ ЗАКОНОМ І СЛУХАТИСЬ ПЛАСТОВОГО
ПРОВОДУ.”
ПРИСЯГАЮСЬ СВОЄЮ ЧЕСТЮ, ЩО РОБИТИМУ ВСЕ, ЩО В МОЇЙ
СИЛІ, ЩОБ БУТИ ВІРНИМ БОГОВІ Й УКРАЇНІ,
ПОМАГАТИ ІНШИМ,
ЖИТИ ЗА ПЛАСТОВИМ ЗАКОНОМ І СЛУХАТИСЬ ПЛАСТОВОГО
ПРОВОДУ.”
Доповненням пластової присяги є ПЛАСТОВИЙ ОБІТ, складений д-ром
О. Тисовським:
Доповненням пластової присяги є ПЛАСТОВИЙ ОБІТ, складений д-ром
О. Тисовським:
В пожежах всесвітніх, у лунах кривавих,
Під громом гармат, у важкій боротьбі,
На лицарську честь і на предківську славу
Вітчизні обіти складаю такі:
Плекатиму силу і тіла і духа,
Щоб нарід мій вольним, могутнім зростав,
Щоб в думах журливих невольнича туга Замовкла,
а гордо щоб спів наш лунав.
Красу я і щастя по всій Україні
Ширитиму, власний забуду свій труд,
Щоб чола розхмарив і випрямив спини,
Щоб зір зняв до неба відроджений люд.
Я працю й невдачі, всі злидні й недолю
Прийму як завдання великої гри.
З життям поборюсь, як з трудами у полі,
Мину обережно зрадливі яри.
А летом крил скоба під хмари полину
І бистро розгляну всю землю мою,
Промірю тернисті шляхи України,
До щастя Вітчизну мою поведу.
В пожежах всесвітніх, у лунах кривавих,
Під громом гармат, у важкій боротьбі,
На лицарську честь і на предківську славу
Вітчизні обіти складаю такі:
Плекатиму силу і тіла і духа,
Щоб нарід мій вольним, могутнім зростав,
Щоб в думах журливих невольнича туга Замовкла,
а гордо щоб спів наш лунав.
Красу я і щастя по всій Україні
Ширитиму, власний забуду свій труд,
Щоб чола розхмарив і випрямив спини,
Щоб зір зняв до неба відроджений люд.
Я працю й невдачі, всі злидні й недолю
Прийму як завдання великої гри.
З життям поборюсь, як з трудами у полі,
Мину обережно зрадливі яри.
А летом крил скоба під хмари полину
І бистро розгляну всю землю мою,
Промірю тернисті шляхи України,
До щастя Вітчизну мою поведу.
§ 4. Пластовий закон, складений засновником Пласту, звучить: § 4. Пластовий закон, складений засновником Пласту, звучить:
I. Пластун словний.
II. Пластун сумлінний.
III. Пластун точний.
IV. Пластун ощадний.
V. Пластун справедливий.
VІ. Пластун увічливий.
VII. Пластун братерський і доброзичливий.
VIII. Пластун зрівноважений.
IX. Пластун корисний.
І. Пластуни словні
ІІ. Пластуни сумлінні
ІІІ. Пластуни точні
IV. Пластуни ощадні
V. Пластуни справедливі
VІ. Пластуни увічливі
VII. Пластуни братерські і доброзичливі
VIII. Пластуни зрівноважені
IX. Пластуни корисні
Х. Пластун слухняний пластовій старшині.
ХI. Пластун пильний.
ХII. Пластун дбає про своє здоров’я.
ХIII. Пластун любить красу і дбає про неї.
ХIV. Пластун завжди доброї гадки.
X. Пластуни слухняні пластовій старшині
XI. Пластуни пильні
XII. Пластуни дбають про своє здоров’я
ХIII. Пластуни люблять красу і дбають про неї
XIV. Пластуни завжди доброї гадки.
§ 5. Пластова самовиховна метода полягає в добровільності членства та
поступовій програмі зайнять, пристосованій для того, щоб приготовити
молодь на добрих громадян. Пластова самовиховна метода здійснюється
в:
§ 5. Пластова самовиховна метода полягає в добровільності членства та
поступовій програмі зайнять, пристосованій для того, щоб приготовити
молодь на добрих громадян.
Пластова самовиховна метода здійснюється в:
а) гуртковій системі, що допускає молодь — хлопців і дівчат — до
бажаного ними членства в гурті, який, спершу ведений старшим
провідником, з бігом часу набуває щораз більше самоуправи;
б) ряді ступеневих проб та накладанні на молодь щораз більшої
відповідальности за себе й інших, так, щоб вона набула знання,
самопевність і здібність співпраці з іншими та вмілість провідництва;
в) спрямовуванні молоді до таких зайнять і змагань, головно серед
природи, які розвивають у неї спостережливість, слухняність і
самозарадність, защеплюють у неї уважливість до інших, заправляють її
у службі для національного та загального добра і вчать умілостей,
корисних для неї самої.
а) гуртковій системі, що допускає молодь — хлопців і дівчат — до
бажаного ними членства в гурті, який, спершу ведений старшим
провідником, з бігом часу набуває щораз більше самоуправи;
б) ряді ступеневих проб та накладанні на молодь щораз більшої
відповідальности за себе й інших, так, щоб вона набула знання,
самопевність і здібність співпраці з іншими та вмілість провідництва;
в) спрямовуванні молоді до таких зайнять і змагань, головно серед
природи, які розвивають у неї спостережливість, слухняність і
самозарадність, защеплюють у неї уважливість до інших, заправляють її
у службі для національного та загального добра і вчать умілостей,
корисних для неї самої.
§ 6. Ознаками єдности всіх пластунів є: § 6. Ознаками єдности всіх пластунів є:
а) пластовий герб — український тризуб і трилиста лілея, сплетені в
гармонійну цілість:
а) пластовий герб — український тризуб і трилиста лілея, сплетені в
гармонійну цілість:
б) пластове гасло — СКОБ — , якого літери є початковими літерами
чотирьох слів, що висловлюють істотні пластові прикмети: сильно,
красно, обережно, бистро.
б) пластове гасло — СКОБ — , якого літери є початковими літерами
чотирьох слів, що висловлюють істотні пластові прикмети: сильно,
красно, обережно, бистро.
в) пластовий гимн: в) пластовий гимн:
Цвіт України і краса,
Скобів орлиний ми рід.
Любимо сонце, рух, життя,
Любимо волю і світ.
Пласт наша гордість і мрія,
Любій Отчизні наш труд,
Буйний в нім порив, надія,
В Пласті росте новий люд.
Браття, пора нам станути в ряд,
Стяг пластовий підійняти.
Славу Вкраїні придбать.
Сонце по небі колує
Знають і хмари свій шлях,
Вітер невпинно мандрує
По України полях.
Ми ж сонця ясного діти,
Вольного вітру брати,
Мали б в безділлі змарніти,
Цілі життя не знайти?
Браття, пора нам станути в ряд,
Стяг пластовий підійняти.
Славу Вкраїні придбать.
Цвіт України і краса,
Скобів орлиний ми рід.
Любимо сонце, рух, життя,
Любимо волю і світ.
Пласт наша гордість і мрія,
Любій Отчизні наш труд,
Буйний в нім порив, надія,
В Пласті росте новий люд.
Браття, пора нам станути в ряд,
Стяг пластовий підійняти.
Славу Вкраїні придбать.
Сонце по небі колує
Знають і хмари свій шлях,
Вітер невпинно мандрує
По України полях.
Ми ж сонця ясного діти,
Вольного вітру брати,
Мали б в безділлі змарніти,
Цілі життя не знайти?
Браття, пора нам станути в ряд,
Стяг пластовий підійняти.
Славу Вкраїні придбать.
§ 7. Члени Пласту: § 7. Члени Пласту:
а) Пласт гуртує в своїх рядах новацтво, юнацтво, старше пластунство і
сеніорат. Членство в цих чотирьох вікових групах дає змогу
продовжувати безперервно життя в Пласті.
а) Пласт гуртує в своїх рядах пташацтво, новацтво, юнацтво, старше
пластунство і сеніорат. Членство в цих вікових групах (улади) дає змогу
продовжувати безперервно життя в Пласті. Указані вікові групи
об’єднуються у відповідні первинні одинці, найменування, порядок
б) Допоміжним з’єднанням у Пласті є Пластприят, який гуртує приятелів
Пласту, в першу чергу батьків пластової молоді, котрі допомагають
Пластові морально і матеріяльно.
в) Пластове новацтво, юнацтво, старше пластунство і сеніорат, а також
приятелі Пласту є зорганізовані в крайових пластових організаціях.
формування та функціонування яких визначені правильниками, що
затверджені відповідними пластовими органами (надалі – “клітини”).
б) Допоміжним з’єднанням у Пласті є Пластприят, який гуртує приятелів
Пласту, в першу чергу батьків пластової молоді, котрі допомагають
Пластові морально і матеріяльно.
в) Пластове пташатцтво, новацтво, юнацтво, старше пластунство і
сеніорат, а також приятелі Пласту є зорганізовані в крайових пластових
організаціях або в Пластових групах.
§ 8. Діяльність Українського Пласту є незалежною від будь-яких
політично- партійних впливів.
§ 8. Діяльність Пласту є незалежною від будь-яких політично-партійних
впливів.
§ 9 Усі члени всіх пластових проводів мусять дбати про прозорість їхньої
діяльності та уникати існування і можливості існування будь якого
конфлікту інтересів з їхньою функцією. З цією ціллю члени проводу
повинні:
а) зголошувати пластовому проводові відповідного рівню будь-які
можливі конфлікти інтересів;
б) не брати участі у рішеннях в справах де може бути конфлікт інтересів;
Зголошення конфлікту інтересів і здержання від участі у прийнятті
рішення мусить бути задокументоване при кожній нагоді де такий
конфлікт інтересів виникає для відповідного члена Пласту.
СТАТТЯ ІІІ. НАЧАЛЬНИЙ ПЛАСТУН СТАТТЯ ІІІ. НАЧАЛЬНИЙ ПЛАСТУН
СТАТТЯ ІІІ. НАЧАЛЬНИЙ ПЛАСТУН
§ 1. Начальний Пластун стоїть на чолі Українського Пласту як
уосіблення його ідейної та устроєвої єдности, його безперервної дії та
традиції. Начальний Пластун є ідейним провідником Українського
Пласту і його почесним репрезентантом.
§ 1. Начальний Пластун стоїть на чолі Пласту як уосіблення його ідейної
та устроєвої єдности, його безперервної дії та традиції. Начальний
Пластун є ідейним провідником Пласту і його почесним репрезентантом.
§ 2. Права і функції Начального Пластуна та спосіб його обирання
нормує „Грамота про Начального Пластуна”.
§ 2. Права і функції Начального Пластуна та спосіб його обирання
нормує „Грамота про Начального Пластуна”, схвалена Зборами
Конференції більшістю двох третіх відданих голосів.
СТАТТЯ IV. ЧЛЕНИ КОНФЕРЕНЦІЇ СТАТТЯ IV. ЧЛЕНИ КОНФЕРЕНЦІЇ
§ 1. Членами Конференції є крайові пластові організації, що були її
засновниками й ті, яких прийнято пізніше.
§ 1. Членами Конференції є крайові пластові організації, що були її
засновниками й ті, яких прийнято пізніше. Також членами Конференції
є пластові групи, які приймаються до членів Конференції без створеної
крайової організації (надалі – “Пластові групи”). Надалі за текстом цього
статуту крайові пластові організації та Пластові групи іменуються як
“членські організації”, якщо іншого не зазначено у тексті цього статуту.
§ 2. Членом Конференції може стати кожна нова крайова пластова
організація (край-кандидат), згідно з постановами статті ІІ. цього
статуту, яка відповідає наступним:
§ 2. Членом Конференції може стати кожна нова крайова пластова
організація (край-кандидат), згідно з постановами статті ІІ цього статуту,
яка відповідає наступним критеріям:
а) є зареєстрована в своїй країні згідно з державними законами;
б) має принаймні одну клітину кожного виховного уладу й найменше по
одній особі з вишколом новацького і юнацького виховника;
а) є зареєстрована в своїй країні згідно з державними законами;
б) має принаймні одну клітину кожного виховного уладу (за винятком
пташат) й найменше по одній особі з вишколом новацького і юнацького
виховника;
в) має не менше 50 членів; в) має не менше 100 членів;
г) провадила пластову виховну працю продовж трьох років і щорічно
звітувала до Головної Пластової Булави;
ґ) має статут згідний зі статутом КУПО;
д) готова дотримуватися до правил щодо ознак єдности;
е) прийняла у краю зобов’язуючі правильники і рамки дії згідні з
пластовими ідеалами і методою визначеними і прийнятими КУПО;
є) готова брати участь у заходах КУПО.
г) провадила пластову виховну працю продовж трьох років і щорічно
звітувала до Головної Пластової Булави;
ґ) має статут згідний зі статутом КУПО;
д) дотримується правил щодо ознак єдности, що визначені статутом
КУПО;
е) прийняла у краю зобов’язуючі правильники і рамки дії згідні з
пластовими ідеалами і методою визначеними і прийнятими КУПО;
є) готова брати участь у заходах КУПО.
§ 3. Про прийняття в члени нової крайової пластової організації рішають
Збори Конференції, на пропозицію Головної Пластової Булави,
більшістю двох третіх відданих голосів.
§ 3. Особливими членами Конференції є Пластові групи.
Пластові Групи – це об’єднання пластунів та прихильників Пласту в
країнах, які досі ще не є членами Конференції, але діють як дійсні
пластові клітини в осередках без крайової організації і діють згідно зі
статутом Конференції та на основі описаних пластових методик і
структур.
Загальні постанови, організаційна структура, права і обов′язки та інші
положення Пластових груп регламентуються в документі „Положення
про Пластові Групи“. Ці Положення приймаються на Зборах КУПО.
Осередки зі статусом Пластової групи, котрі відповідають критеріям
крайової пластової організацію зобов’язані у найкоротший строк, але не
пізніше чергових Зборів КУПО, подавати письмову заяву на членство в
Конференції зі статусом крайової пластової організації. Після набуття
статусу крайової пластової організації діяльність відповідної Пластової
групи припиняється автоматично.
Пластові групи мають право делегувати по одному умандатованому
делегату на Збори КУПО лише у разі якщо до такої Пластової групи
належать не менше 8 дійсних членів з УСП і/або УПС, за умови якщо
наявність більшої кількості дійсних членів не вимагає „Положення про
Пластові групи“. При цьому Пластова група, що функціонує у межах
однієї країни, отримує право на делегування на Збори КУПО
максимально одного делегата з правом ухвального голосу.
§ 3. Про прийняття в члени нової крайової пластової організації рішають
Збори Конференції, на пропозицію Головної Пластової Булави,
більшістю двох третіх відданих голосів.
§ 4. Про прийняття в члени нової пластової організації (крайової чи
Пластової групи) рішають Збори Конференції, на пропозицію Головної
Пластової Булави, більшістю двох третіх відданих голосів.
а) Головна Пластова Булава приймає письмове прохання крайової
організації на членство в КУПО й перевіряє, чи дана крайова організація
виповнила вимоги членства визначені в Статті IV, § 2, точки а-е;
б) Якщо крайова організація, яка подала письмове прохання на членство
в КУПО, не відповідає вповні вимогам Статті IV, § 2, точки а-е, Головна
Пластова Булава може дати рекомендацію Зборам, щоб такій крайовій
організації продовжити статус, або відмовити прийняття. Таке рішення
вимагає 2/3 відданих голосів. Край кандидат має право брати участь в
Зборах КУПО без права вирішального голосу.
а) Головна Пластова Булава приймає письмове прохання пластової
організації на членство в КУПО й перевіряє, чи дана організація
виповнила вимоги членства визначені в Статті IV, § 2, точки а-е або § 3;
б) Якщо крайова організація, яка подала письмове прохання про вступ у
членство в КУПО, не відповідає вповні вимогам Статті IV, § 2, точки ае, Головна Пластова Булава може дати рекомендацію Зборам, щоб такій
пластовій організації відмовити у прийнятті до членів КУПО та надати
або продовжити статус Пластової групи Таке рішення вимагає 2/3
відданих голосів від зареєстрованих на Зборах КУПО делегатів. Край
кандидат має право брати участь в Зборах КУПО без права вирішального
голосу.
§ 4. Збори Конференції більшістю двох третіх відданих голосів можуть
позбавити членства таку крайову пластову організацію, яка діє незгідно
з постановами статтей І. і II. цього статуту, або не підпорядковується
ухвалам Зборів Конференції.
§ 5. Збори Конференції більшістю двох третіх відданих голосів від
зареєстрованих на Зборах КУПО делегатів можуть позбавити членства
таку крайову пластову організацію, яка порушує положення статтей І. і
II. цього статуту, або не підпорядковується ухвалам Зборів Конференції.
§ 5. В разі необхідности і з уваги на обставини та добро Пласту – Головна
Пластова Булава може припинити крайову пластову організацію в
правах члена з причин, наведених у § 4 і таке рішення оприлюднити. Про
дальшу приналежність крайової пластової організації припиненої в
правах члена рішають найближчі Збори Конференції більшістю двох
третіх відданих голосів.
§ 6. У разі необхідности і з уваги на обставини та добро Пласту – Головна
Пластова Булава може призупинити крайову пластову організацію в
правах члена з причин, наведених у § 5 і таке рішення оприлюднити. Про
дальшу приналежність крайової пластової організації припиненої в
правах члена рішають найближчі Збори Конференції більшістю двох
третіх відданих голосів від зареєстрованих на Зборах КУПО делегатів.
§ 6. Керівні органи членських організацій пересилають щорічно
письмові звіти із своєї діяльности органам Конференції, Крайові
Пластові Ради звітують Головній Пластовій Раді, а Крайові Пластові
Старшини звітують Головній Пластовій Булаві.
§ 7. Керівні органи членських організацій пересилають щорічно
письмові звіти із своєї діяльности органам Конференції, Крайові
Пластові Ради звітують Головній Пластовій Раді, а Крайові Пластові
Старшини звітують Головній Пластовій Булаві.
§§ 7. Кожна членська організація має право виступити з КУПО, подаючи
прохання на письмі. Таке виступлення входить в дію на найближчих
Зборах КУПО, якщо членська організація виповнила всі свої членські
зобов’язання до КУПО.
§ 8. Кожна членська організація має право виступити з КУПО, подаючи
прохання на письмі. Таке виступлення входить в дію на найближчих
Зборах КУПО, якщо членська організація виповнила всі свої членські
зобов’язання перед КУПО.
СТАТТЯ V. ЗБОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ СТАТТЯ V. ЗБОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
§ 1. Збори — це найвищий орган КУПО, який складається із всіх членіворганізацій КУПО.
Збори Конференції Українських Пластових Організацій виконують свої
завдання через делеґатів умандатованих членськими організаціями.
§ 1. Збори Конференції Українських Пластових Організацій — це
найвищий орган КУПО, який складається із всіх членських організацій
КУПО (надалі – “Збори”).
Збори виконують свої завдання через делеґатів умандатованих
членськими організаціями.
§ 2. Умандатованими делеґатами членських пластових організацій є: § 2. Умандатованими делеґатами членських пластових організацій є:
а) по шість діючих членів Крайових Пластових Старшин, а саме: голова,
провідники чотирьох уладів та фінансовий діловод. Кожний з названих
представників може делеґувати на своє місце когось зі своєї булави.
а) від крайової організації по чотири діючих членів Крайових Пластових
Старшин та Крайових Пластових Рад (або контрольних органів),
поіменний перелік яких, визначається рішенням КПС.
б) по одному членові Крайових Пластових Рад або контрольних органів
(голова або делеґований член);
в) по одному делеґатові від кожних 1000 членів членських організацій
(разом: новацтво, юнацтво, старше пластунство й сеніорат) з тим, що 50
перших членів з розпочатої 1000 мають право на додаткового делеґата.
б) по одному делеґатові від кожних 2500 членів крайової організацій
(разом: новацтво, юнацтво, старше пластунство й сеніорат) з тим, що 50
перших членів з розпочатих 250 мають право на додаткового делеґата,
при тому 25% всіх делегатів з краю по можливості повинні бути члени
УСП.
в) по одному представнику від Пластової групи.
§ 3. Спосіб визначування делеґатів, вичислених у § 2, точка в) схвалює
Крайовий Пластовий З’їзд кожної членської організації.
§ 3. Спосіб визначування делеґатів, вичислених у § 2, точка в) схвалює
Крайовий Пластовий З’їзд кожної членської організації.
§ 4. Членські організації зголошують своїх делеґатів Головній Пластовій
Булаві, яка їх реєструє. Мандати делеґатів тривають доти, доки проводи
членських організацій не зголосять Головній Пластовій Булаві інших
своїх делеґатів.
§ 4. Членські організації зголошують своїх делеґатів Головній Пластовій
Булаві, яка їх реєструє. Мандати делеґатів тривають доти, доки проводи
членських організацій не зголосять Головній Пластовій Булаві інших
своїх делеґатів.
§ 5. Для важности постанов Зборів вистачає, щоб половина
умандатованих делеґатів узяла участь у Зборах.
§ 5. Для важности постанов Зборів вистачає, щоб половина
умандатованих делеґатів узяла участь у Зборах.
§ 6. Головна Пластова Булава скликає звичайні Збори що три роки, в часі
і місці визначеному в порозумінні з проводами членських організацій.
§ 6. Головна Пластова Булава скликає звичайні Збори що три роки, в часі
і місці визначеному в порозумінні з проводами членських організацій.
§ 7. Звичайні Збори скликає Головна Пластова Булава, повідомляючи
про це всі членські організації принайменше дванадцять (12) місяців
перед Зборами.
§ 7. Звичайні Збори скликає Головна Пластова Булава, повідомляючи
про це всі членські організації принайменше шість місяців перед
Зборами.
а. До повідомлення Головна Пластова Булава залучує пропозицію
порядку нарад. Членські організації можуть впродовж 60 днів зголосити
пропозиції на зміну цього порядку, або подати нові справи, з
відповідним обґрунтуванням. Остаточний порядок нарад ГПБулава
проголошує три місяці перед Зборами.
а. До повідомлення Головна Пластова Булава залучує пропозицію
порядку нарад. Членські організації можуть впродовж 60 днів зголосити
пропозиції на зміну цього порядку, або подати нові справи, з
відповідним обґрунтуванням. Остаточний порядок нарад ГПБулава
проголошує за три місяці перед Зборами.
б. Головна Пластова Булава покликує потрібні комісії (крім
номінаційної) один рік перед Зборами.
б. Головна Пластова Булава покликує потрібні комісії (крім
номінаційної) один рік перед Зборами.
i. Головна Пластова Рада покликає Номінаційну Комісію та назначує
двох членів тої комісії. Головна Пластова Булава назначує других двох
членів Комісії, а всі крайові старшини мають право делеґувати по
одному членові.
ii. Номінаційна Комісія вибирає голову з-поміж себе та виготовляє листу
кандидатів на всі виборні пости Головної Пластової Ради/Головної
Пластової Булави.
ііі. Кожна членська організація може до 60 днів перед Зборами подати на
руки голови Комісії кандидатів.
iv. Остаточну листу (чи листи) кандидатів Головна Пластова Булава
розсилає до членських організацій не пізніше як 45 днів перед Зборами.
Під час Зборів Номінаційна Комісія може доповнити тільки необсаджені
пости.
в. Ніякі нові справи не можуть бути прийняті до порядку нарад під час
Зборів.
в. Ніякі нові справи не можуть бути прийняті до порядку нарад під час
Зборів.
§ 8. Надзвичайні Збори скликає Головна Пластова Рада на підставі
ухвали Головної Пластової Булави або на вимогу одної третьої
членських організацій.
§ 8. Надзвичайні (позачергові) Збори скликає Головна Пластова Рада на
підставі ухвали Головної Пластової Булави або на вимогу одної третьої
членських організацій.
§ 9. Зборами проводить обрана ними президія, складена з голови, його
заступників і секретарів.
§ 9. Зборами проводить обрана ними президія, складена з голови, його
заступників і секретарів.
§10. Членські організації, які діють на континентах інших, ніж місце
Зборів, можуть у виняткових випадках бути заступлені на Зборах
уповноваженими.
§10. Членські організації, які діють на континентах інших, ніж місце
Зборів, можуть у виняткових випадках бути заступлені на Зборах
уповноваженими представниками (надалі – “Уповноважені”).
а) Уповноваженими можуть бути повноправні члени однієї з членських
організацій, які в даний час не є представниками іншої членської
організації, зареєстрованими в тому характері Головною Пластовою
Булавою (стаття V, § 4).
б) Уповноважені діють і голосують згідно з інструкціями своїх мандатів.
Один уповноважений не може репрезентувати більше як три голоси.
а) Уповноваженими можуть бути повноправні члени однієї з членських
організацій, які в даний час не є представниками іншої членської
організації, зареєстрованими в тому характері Головною Пластовою
Булавою (стаття V, § 4).
б) Уповноважені діють і голосують згідно з інструкціями делегатів,
котрих вони представляють на Зборах КУПО. Один Уповноважений не
може репрезентувати більше як три делегати.
§11. Члени Головної Пластової Ради та Головної Пластової Булави і
члени їхніх комісій є учасниками Зборів з дорадчим голосом.
§11. Члени Головної Пластової Ради та Головної Пластової Булави і
члени їхніх комісій є учасниками Зборів з дорадчим голосом.
§12. Ухвали Зборів приймаються звичайною більшістю голосів за
винятками: прийняття нових членів, позбавлення прав членства, зміни
Статуту та ліквідації Конференції, для яких статут вимагає
кваліфікованої (2/3) більшости. В разі рівности голосів резолюція чи
пропозиція вважається несхваленою.
§12. Рішення Зборів приймаються звичайною більшістю голосів від
зареєстрованих на Зборах КУПО делегатів (50% + 1), а у разі рівності
голосів рішення вважається не схваленим. Такі рішення Зборів КУПО як
прийняття нових членів, позбавлення прав членства, зміни Статуту та
ліквідації Конференції, приймаються кваліфікованою більшістю, а саме
2/3 голосів .
§13. Членська організація, що не вплатила своїх дотацій або інших
фінансових зобов’язань для Конференції за час до кінця року, що
попереджає рік, в якому відбуваються Збори, втрачає право голосувати
на Зборах, хіба що перед Зборами Головна Пластова Булава продовжила
реченець заплати цих дотацій чи інших зобов’язань.
§13. Членська організація, що не вплатила своїх членських внесків або
інших фінансових зобов’язань для Конференції за час до кінця року, що
попереджає рік, в якому відбуваються Збори, втрачає право голосувати
на Зборах, хіба що перед Зборами Головна Пластова Булава продовжила
строк для сплати цих членських внесків чи інших фінансових
зобов’язань.
§14. До компетенції Зборів належить: §14. До компетенції Зборів належить:
а) приймати звіти з діяльности Головної Пластової Ради і Головної
Пластової Булави та схвалювати одобрення тієї діяльности;
б) обирати Головну Пластову Раду й Головну Пластову Булаву;
а) приймати звіти з діяльности Головної Пластової Ради, Головної
Пластової Булави та схвалювати одобрення тієї діяльности;
б) обирати Головну Пластову Раду, Головну Пластову Булаву;
i. Головна Пластова Рада покликає Номінаційну Комісію та назначує
двох членів тої комісії. Головна Пластова Булава назначує других двох
членів Комісії, а всі крайові старшини мають право делегувати по
одному членові.
ii. Номінаційна Комісія вибирає голову з-поміж себе та виготовляє листу
кандидатів на всі виборні пости Головної Пластової Ради/Головної
Пластової Булави.
iii. Кожна членська організація може до 60 днів перед Зборами подати на
руки голови Комісії свою повну листу кандидатів.
iv. Остаточну листу (чи листи) кандидатів Головна Пластова Булава
розсилає до членських організацій не пізніше як 45 днів перед Зборами.
Під час Зборів Номінаційна Комісія може доповнити тільки необсаджені
пости.
в) схвалювати бюджет Конференції;
г) шукати засобів та устійнювати принципи, методи і напрями
діяльности для успішного реалізування завдань Конференції та
схвалювати напрямні для її органів на майбутнє;
ґ) вирішувати у справах, які мають вплив на втримання ідейної єдности
та устроєвої подібности крайових пластових організацій;
д) схвалювати напрямні для спільної дії крайових пластових організацій;
е) вирішувати в справах членства Конференції (стаття IV, §§ 3,4 і 5);
є) одобрювати правильник діяльности Головної Пластової Ради;
ж) приймати зміни цього статуту;
з) потверджувати рекомендації Пластових Конгресів;
и) приймати резолюції Зборів КУПО;
й) В разі потреби рішати про ліквідацію Конференції.
в) схвалювати бюджет Конференції та затверджувати фінансовий звіт
Головного проводу;
г) шукати засобів та устійнювати принципи, методи і напрями
діяльности для успішного реалізування завдань Конференції та
схвалювати напрямні для її органів на майбутнє;
ґ) вирішувати у справах, які мають вплив на втримання ідейної єдности
та устроєвої подібности членських організацій;
д) схвалювати напрямні для спільної дії членських організацій;
е) вирішувати в справах членства Конференції (стаття IV);
є) одобрювати правильник діяльности Головної Пластової Ради;
ж) приймати зміни до цього статуту;
з) потверджувати рекомендації Пластових Конґресів;
и) приймати резолюції Зборів КУПО;
й) У разі потреби рішати про ліквідацію Конференції.
§15. До справ, що мають вплив на ідейну єдність та устроєву подібність
(§14 точка ґ цієї статті), належать:
§15. До справ, що мають вплив на ідейну єдність та устроєву подібність
(§14 точка ґ цієї статті), належать:
а) мета Пласту, ідейні основи та ознаки єдности Пласту: їх тексти й
інтерпретація, як у статті ІІ. §§ 1,2, 3,4 і 6;
б) самовиховна пластова метода (стаття ІІ. § 5);
в) приписи про пластові відзнаки, знамена і прапори;
г) постанова про членство в Пласті — дефініція й вікові групи; ґ)
пластове назовництво.
а) мета Пласту, ідейні основи та ознаки єдности Пласту: їх тексти й
інтерпретація, як у статті ІІ;
б) самовиховна пластова метода (стаття ІІ);
в) приписи про пластові відзнаки, знамена і прапори;
г) постанова про членство в Пласті — дефініція й вікові групи (улади);
ґ) пластове назовництво.
§16. Ухвали Зборів у справах, поданих у § 15-ому, вимагають крім
більшости двох третіх відданих голосів, потвердження (ратифікації)
крайовими пластовими з’їздами, принайменше двох третіх членів КУПО,
більшістю двох третіх відданих голосів. Ця ратифікація повинна бути
переведена до наступних Зборів КУПО. Країна яка не розглядала
питання ратифікації, зараховується як згідна з ухвалою Зборів КУПО.
§16. Рішення Зборів у справах, поданих у § 15-ому, вимагають крім
більшости двох третіх відданих голосів, потвердження (ратифікації)
крайовими пластовими з’їздами, принайменше двох третіх членів КУПО,
більшістю двох третіх відданих голосів. Ця ратифікація повинна бути
переведена до наступних Зборів КУПО. Вважається, що країна яка не
розглядала питання ратифікації у визначені вище строки, погоджується
та ратифікувала відповідне рішення Зборів КУПО.
Ці ухвали входять в життя після проголошення їх Головною Пластовою
Булавою, що має бути зроблене до шістьох місяців після належної
ратифікації.
Ці рішення набувають чинності на наступний день після проголошення
їх Головною Пластовою Булавою, що має бути зроблене до шістьох
місяців після належної ратифікації.
§17. Збори є відкриті для всіх членів Пласту, однак без права активної
участи в пленарних нарадах.
§17. Збори є відкриті для всіх членів Пласту, однак без права активної
участи в пленарних нарадах.
СТАТТЯ VI. ГОЛОВНА ПЛАСТОВА РАДА СТАТТЯ VI. ГОЛОВНА ПЛАСТОВА РАДА
§ 1. Головна Пластова Рада є сторожем ідейної й організаційної єдности
Пласту.
§ 1. Головна Пластова Рада є сторожем ідейної й організаційної єдности
Пласту.
§ 2. Головна Пластова Рада складається із п’ятьох членів і двох
заступників, обираних Зборами Конференції і з кожночасних голів
Крайових Пластових Рад.
§ 2. Головна Пластова Рада складається із п’ятьох обраних Зборами
КУПО членів і з діючих голів Крайових Пластових Рад крайових
організацій. З метою забезпечення належного функціонування ГПР, у
проміжку між Зборами КУПО, Збори додатково обирають двох
резервних членів ГПР.
§ 3. Збори обирають голову Головної Пластової Ради, його заступника,
секретаря і двох членів та двох заступників, — кожного окремим
голосуванням.
Всіх кандидатів до ГПРади добирається на основі пластового досвіду у
вищих пластових проводах.
§ 3. Збори обирають членів ГПР у такому складі: голови Головної
Пластової Ради, його заступника, секретаря і двох членів, двох
резервних членів ГПР — кожного окремим голосуванням.
Всіх кандидатів до ГПРади добирається на основі пластового досвіду у
вищих пластових проводах.
§ 4. Обрані Зборами члени Головної Пластової Ради творять її Президію,
а Президія разом із головами крайових пластових рад творять пленум
Головної Пластової Ради.
§ 4. Обрані Зборами члени Головної Пластової Ради творять її Президію,
а Президія разом із головами Крайових Пластових Рад творять пленум
Головної Пластової Ради.
§ 5. Якщо член Головної Пластової Ради стане неспосібним виконувати
свої права й обов’язки, Президія Головної Пластової Ради покликує на
час його неспосібности одного із заступників.
§ 5. Якщо член Головної Пластової Ради стане неспосібним виконувати
свої права й обов’язки, Президія Головної Пластової Ради покликує на
час його неспосібности одного із резервних членів ГПР.
§ 6. Завданням Головної Пластової Ради є: § 6. Завданням Головної Пластової Ради є:
а) авторитетно і зобов’язуючо інтерпретувати постанови цього статуту;
б) на пропозицію Головної Пластової Булави, однієї з крайових
пластових рад або однієї з крайових пластових старшин, а у виняткових
випадках з власної ініціятиви, постановляти, чи ухвала або поступовання
будь-якого крайового або міжкрайового пластового проводу чи органу є
згідна з метою, ідейними основами або пластовою самовиховною
методою, з’ясованими в статті II. цього статуту, — як теж, чи вони є
згідні з прийнятими пластовими устроєвими чи звичаєвими формами —
і виносити обов’язуючі рішення.
а) авторитетно і зобов’язуючо інтерпретувати (тлумачити) положення
цього статуту, при цьому таке інтерпретування не може створювати нові
права та обов’язки для членів і структур (органів) Пласту та/або
припиняти такі права та обов’язки;
б) на пропозицію Головної Пластової Булави, однієї з крайових
пластових рад або однієї з крайових пластових старшин, а у виняткових
випадках з власної ініціятиви, постановляти, чи ухвала або поступовання
будь-якого крайового або міжкрайового пластового проводу чи органу є
згідна з метою, ідейними основами або пластовою самовиховною
Відклик в справі рішення ГПРади може бути внесений на розгляд
найближчих Зборів КУПО.
Для важности відклику до Зборів, вищезгадані пластові органи подають
справу Головній Пластовій Булаві шість місяців перед найближчими
Зборами КУПО, яка, в узгідненню з краями, покличе комісію. Комісія
розглядає справу і рішає чи її відкинути чи представити Зборам.
в) перевіряти діяльність Головної Пластової Булави й інформувати
членські організації про вислід перевірки;
г) на внесення Головної Пластової Булави затверджувати зміни в її
особовому складі;
ґ) на прохання Головної Пластової Булави давати Головній Пластовій
Булаві свої опінії у важливих справах;
д) скликати надзвичайні Збори Конференції згідно із статтею V. § 8.
цього статуту;
е) схвалювати Правильник діяльности Головної Пластової Булави; є)
покликає Номінаційну Комісію Зборів КУПО.
ж) перевірити чи ГПБ дотримується до загально прийнятих, корисних
практик управління.
методою, котрі визначені в статті II. цього статуту, — як теж, чи вони є
згідні з прийнятими пластовими устроєвими чи звичаєвими формами —
і виносити зобов’язуючі рішення.
Рішення ГПРади може бути змінене або скасоване рішенням
найближчих Зборів КУПО. Для цього вказані у статті VI, § 6, п. “б”
пластові органи подають справу Головній Пластовій Булаві шість
місяців перед найближчими Зборами КУПО, яка, в узгідненню з краями,
покличе комісію. Комісія розглядає справу і рішає чи її відкинути чи
представити Зборам. Справа може бути відкинута винятково з підстав
порушення процедури її подання згідно порядку, що визначений у цьому
пункті.
в) перевіряти діяльність Головної Пластової Булави й інформувати
членські організації про вислід перевірки;
г) на внесення Головної Пластової Булави затверджувати зміни в її
особовому складі;
ґ) на прохання Головної Пластової Булави давати Головній Пластовій
Булаві свої опінії у важливих справах;
д) скликати надзвичайні Збори Конференції згідно із статтею V. § 8.
цього статуту;
е) схвалювати Правильник діяльности Головної Пластової Булави;
є) покликає Номінаційну Комісію Зборів КУПО.
ж) перевірити чи ГПБ дотримується до загально прийнятих, корисних
практик управління.
§ 7. Головна Пластова Рада діє на основі схваленого нею правильника,
який має бути затверджений Зборами Конференції.
§ 7. Головна Пластова Рада діє на основі схваленого нею правильника,
який має бути затверджений Зборами Конференції.
СТАТТЯ VІІ. ГОЛОВНА ПЛАСТОВА БУЛАВА СТАТТЯ VІІ. ГОЛОВНА ПЛАСТОВА БУЛАВА
§ 1. Збори Конференції обирають виконний орган Конференції —
Головну Пластову Булаву — в складі:
§ 1. Збори Конференції обирають виконавчий орган Конференції —
Головну Пластову Булаву — в складі:
а) голова,
б) заступник голови,
в) ґенеральний секретар,
г) діловод фінансів і господарства,
ґ) інші діловоди в міру потреби, не більше трьох членів.
д) Окрім цього, до складу Головної Пластової Булави входять Головні
Булавні УПС, УСП, УПЮ та УПН.
а) голова,
б) заступник голови,
в) ґенеральний секретар,
г) діловод фінансів і господарства,
ґ) інші діловоди в міру потреби, не більше трьох членів.
д) Окрім цього, до складу Головної Пластової Булави входять Головні
Булавні УПС, УСП, УПЮ та УПН.
е) Окрім цього, з правом вирішального голосу, до складу Головної
Пластової Булави входить попередний її голова, який не входить до
кворуму.
е) Окрім цього, з правом вирішального голосу, до складу Головної
Пластової Булави входить попередний її голова, який не входить до
кворуму.
§ 2. Всі зміни в особовому складі Головної Пластової Булави вводить
Головна Пластова Рада на внесення Головної Пластової Булави.
§ 2. Всі зміни в особовому складі Головної Пластової Булави вводить
Головна Пластова Рада на внесення Головної Пластової Булави.
§ 3. Пленум Головної Пластової Булави складається із членів ГПБулави
і всіх діючих голів КПСтаршин членських пластових організацій.
Пленум відбуває сходини залежно від можливостей і фінансових
спроможностей, але не рідше як чотири рази на рік.
§ 3. Пленум Головної Пластової Булави складається із членів ГПБулави
і всіх діючих голів КПСтаршин членських пластових організацій.
Пленум відбуває сходини залежно від можливостей і фінансових
спроможностей, але не рідше як чотири рази на рік.
§ 4. Головна Пластова Булава може творити комісії, референтури чи
підреферентури, помічні в діяльності членів Головної Пластової Булави.
§ 4. Головна Пластова Булава може творити комісії, референтури чи
підреферентури, помічні в діяльності членів Головної Пластової Булави.
§5. Завданням Головної Пластової Булави є: § 5. Завданням Г оловної Пластової Булави є:
а) ініціювати, координувати і спомагати діяльність членів Конференції,
виконувати постанови Зборів Конференції і звітувати Зборам про свою
діяльність;
б) репрезентувати Конференцію в часі поміж її Зборами;
в) дбати про те, щоб діяльність членів Конференції велася згідно з
постановами статей І. і П. статуту та постановами Зборів Конференції, а
в разі конечної і невідкладної потреби застосувати засіб, передбачений у
статті. IV. § 5.;
г) вводити в життя постанови Головної Пластової Ради (стаття VI. § 6);
ґ) досліджувати назріваючі пластові потреби та сприяти їх реалізації;
д) сприяти розвитку Пласту там де його ще немає;
е) помагати організаційним потребам нових пластових груп і організацій
щоби максимально поширювати Пласт в українській еміґрації;
є) звітувати Головній Пластовій Раді та інформувати членські організації
про свою діяльність та про господарення фондами;
ж) підготовляти і скликати звичайні Збори Конференції;
з) підготовляти і скликати Пластові Конґреси.
а) ініціювати, координувати і спомагати діяльність членів Конференції,
виконувати постанови Зборів Конференції і звітувати Зборам про свою
діяльність;
б) репрезентувати Конференцію в часі поміж її Зборами;
в) дбати про те, щоб діяльність членів Конференції велася згідно з
постановами статей І. і П. статуту та постановами Зборів Конференції, а
в разі конечної і невідкладної потреби застосувати засіб, передбачений у
статті. IV. § 6.;
г) вводити в життя постанови Головної Пластової Ради (стаття VI. § 6);
ґ) досліджувати назріваючі пластові потреби та сприяти їх реалізації;
д) сприяти розвитку Пласту там де його ще немає;
е) помагати організаційним потребам нових пластових груп і організацій
щоби максимально поширювати Пласт в українській еміґрації;
є) звітувати Головній Пластовій Раді та інформувати членські організації
про свою діяльність та про господарення фондами;
ж) підготовляти і скликати звичайні Збори Конференції;
з) підготовляти і скликати Пластові Конґреси.
§ 6. Головна Пластова Булава діє на підставі правильника, схваленого
для неї Головною Пластовою Радою.
§ 6. Головна Пластова Булава діє на підставі правильника, схваленого
для неї Головною Пластовою Радою.
СТАТТЯ VIII. ПЛАСТОВІ КОНҐРЕСИ СТАТТЯ VIII. ПЛАСТОВІ КОНҐРЕСИ
§ 1. Головна Пластова Булава підготовляє і скликає Пластові Конґреси,
завданням яких є докладна аналіза всіх аспектів дії Українського Пласту.
§ 1. Головна Пластова Булава підготовляє і скликає Пластові Конґреси,
завданням яких є докладна аналіза всіх аспектів дії Українського Пласту.
§ 2. Підготовлення Конґресу і конґресової проблематики Головна
Пластова Булава може доручити окремій комісії, яка діятиме під її
наглядом і в порозумінні з крайовими пластовими старшинами, або з
ними покликаними конґресовими комісіями.
§ 2. Підготовлення Конґресу і конґресової проблематики Головна
Пластова Булава може доручити окремій комісії, яка діятиме під її
наглядом і в порозумінні з крайовими пластовими старшинами, або з
ними покликаними конґресовими комісіями.
§ 3. Конґрес є відкритий для всіх членів Пласту. § 3. Конґрес є відкритий для всіх членів Пласту.
§ 4. Рекомендації Пластових Конґресів набирають обов’язуючої сили
після схвалення їх Зборами Конференції згідно з постановами цього
статуту.
§ 4. Рекомендації Пластових Конґресів набирають обов’язуючої сили
після схвалення їх Зборами Конференції згідно з постановами цього
статуту.
СТАТТЯ ІХ. ФІНАНСИ СТАТТЯ ІХ. ФІНАНСИ
§ 1. Видатки, зв’язані з веденням діяльности Конференції, а саме:
Начального Пластуна, Головної Пластової Ради, Головної Пластової
Булави, Зборів Конференції та Пластових Конгресів покриваються з
дотацій, уділюваних Конференції її членськими організаціями.
§ 1. Видатки, зв’язані з веденням діяльности Конференції, а саме:
Начального Пластуна, Головної Пластової Ради, Головної Пластової
Булави, Зборів Конференції та Пластових Конґресів покриваються з
членських внесків та інших дотацій, уділюваних Конференції її
членськими організаціями.
§ 2. Суму внесків схвалюють Збори Конференції в рамах бюджету
пропорційно до кількости членства.
§ 2. Суму внесків схвалюють Збори Конференції в рамах бюджету
пропорційно до кількости членства в членських організаціях.
§ 3. Ні одна членська організація не може бути повністю звільнена від
обов’язку платити внески на потреби Конференції.
§ 3. Ні одна членська організація не може бути повністю звільнена від
обов’язку платити внески на потреби Конференції.
СТАТТЯ Х. ЗМІНА СТАТУТУ СТАТТЯ Х. ЗМІНА СТАТУТУ
§ 1. Цей статут може бути змінений Зборами Конференції більшістю
двох третіх відданих голосів на внесення Головної Пластової Булави,
Головної Пластової Ради, або однієї з членських організацій, якщо:
§ 1. Цей статут може бути змінений Зборами Конференції більшістю
двох третіх відданих голосів від зареєстрованих на Зборах КУПО
делегатів на внесення Головної Пластової Булави, Головної Пластової
Ради, або однієї з членських організацій, якщо:
а) зміна статуту була поміщена на порядку нарад при їх скликанні та
б) пропоновані зміни були подані до відома членським організаціям
принаймні три місяці перед Зборами.
Така сама процедура обов’язує, коли схвалюється зміни в справах,
вичислених у статті V. § 15.
а) зміна статуту була поміщена до порядку денного Зборів КУПО при їх
скликанні та
б) пропоновані зміни були подані до відома членським організаціям
принаймні за три місяці перед Зборами.
Така сама процедура обов’язує, коли схвалюється зміни в справах,
вичислених у статті V. § 15 цього статуту.
§ 2. Коли змінюється постанови статтей І, ІІ і V § 15, — то ці зміни
набирають обов’язуючої сили аж після потвердження (ратифікації) їх
§ 2. Коли змінюється постанови статтей І, ІІ і V § 15 цього статуту, — то
ці зміни набирають обов’язуючої сили аж після потвердження
крайовими пластовими з’їздами щонайменше двох третіх членських
організацій більшістю двох третіх відданих голосів, відповідно до статті
V § 16.
(ратифікації) їх крайовими пластовими з’їздами щонайменше двох третіх
членських організацій більшістю двох третіх відданих голосів,
відповідно до процедури, що визначена у статті V, § 16 цього статуту.
СТАТТЯ ХІ. ЛІКВІДАІІІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ СТАТТЯ ХІ. ЛІКВІДАЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
§ 1. Ліквідацію Конференції здійснюється на звичайних або
надзвичайних Зборах Конференції. Повідомлення про пропоновану
ліквідацію мусить бути включено на порядку нарад Зборів і подано
членським організаціям шість місяців перед Зборами.
§ 1. Ліквідацію Конференції здійснюється на звичайних або
надзвичайних Зборах Конференції. Повідомлення про пропоновану
ліквідацію мусить бути включено до порядку денного нарад Зборів і
подано членським організаціям за шість місяців перед Зборами.
§ 2. Щоб Конференція була зліквідована, мусить бути згода 2/3
членських організацій.
§ 2. Щоб Конференція була зліквідована, мусить бути згода 2/3
членських організацій, при цьому для підтвердження такої згоди Зборам
надаються протоколи Крайових пластових з’їздів таких членських
організацій про згоду членської організації на ліквідацію Конференції.
§ 3. Президія Ліквідаційних Зборів КУПО діє як ліквідаційна комісія і
ліквідує майно КУПО.
§ 3. Зборами призначається ліквідаційна комісія КУПО у складі голови
та членів ліквідаційної комісії у кількості, що необхідна для належного
припинення КУПО. З моменту прийняття рішення про ліквідацію КУПО
та створення ліквідаційної комісії КУПО, усі керівні органи та комісії
Конференції (ГПР, ГПБ тощо), створенні до моменту ліквідації,
припиняють свою діяльність автоматично.
і. Для забезпечення належного прийняття рішень кількісний склад
ліквідаційної комісії, з урахуванням голови, має бути непарним.
іі. Голова ліквідаційної комісії є керівником КУПО.
ііі. Ліквідаційна комісія КУПО розпоряджається майном КУПО та діє до
моменту повного припинення КУПО.
§ 4. Майно Конференції розподіляється так, що половина майна
розподілена
пропорційно до членства між діючими членами-основниками, а
половина майна розподілена пропорційно до числа членства кожної
членської організації.
§ 4. Майно Конференції розподіляється так, що половина майна
розподілена пропорційно до членства між діючими членамиосновниками, а половина майна розподілена пропорційно до числа
членства кожної членської організації.

Новини

9 червня 2024 відбулась мандірвка пластових новаків з Любліна до Холма

9 червня 2024 відбулась мандірвка пластових новакі...

9 червня 2024, у неділю, наші новаки з рою «Відважні соколята» вирушили у подорож потягом до міста Холм....
Станиця Бостон урочисто закрила Пластовий рік

Станиця Бостон урочисто закрила Пластовий рік...

9 червня 2024 року пластова Станиця Бостон урочисто закрила станичний рік....
Пташата Данії закрили Пластовий рік

Пташата Данії закрили Пластовий рік...

8 червня 2024 року в “Допитливих котиків” 🐈 і “Крилатих синочок”🐥 було закриття ц...