ПРОЄКТИ РЕЗОЛЮЦІЙ

№ пп

Внескодавець

Резолюція

1. ГПБ 20-ті Збори КУПО доручають Головній Пластовій Булаві детально перевірити статус праці Крайової Пластової Старшини у ВеликоБританії.  Беручи до уваги, що впродовж останньої декади зв‘язок і співпраця КПС ВБ із ГПБ та іншими станицями у ВеликоБританії є мінімальними, а також те, що члени ГПБ змушені були постійно  їздити до ВБ для полагодження цієї справи і ті поїздки та бесіди з КПС не мали позитивних зрушень, доручаємо ГПБ до 21-их Зборів КУПО підготувати аналіз праці пластової організації у ВБ та висновки щодо  подальшого членства ВБ в КУПО.

 

2. ГПБ Пленум ГПБ від 29 червня 2019 року, перевіривши всі документи відповідно до Статуту, подає внесок прийняти Австрію в члени КУПО.

 

3. Резолюційна Задля уникнення конфлікту інтересів особа, яка планує стати кандидатом у члени Головної Пластової Булави чи Головної Пластової Ради, не може бути членом Номінаційної Комісії Зборів КУПО. В разі, якщо в часі роботи Номінаційної Комісії Зборів КУПО її член вирішує стати кандидатом до Головної Пластової Булави чи Головної Пластової Ради, він повинен добровільно скласти повноваження члена Номінаційної Комісії. У випадку складання повноважень кандидата, суб’єкт, що його делегував представляти інтереси (край, ГПБ, ГПР),  повинен подати протягом 14 днів на затвердження ГПР іншого представника до даної комісії.

 

4. Видавнича ХХ Збори КУПО наголошують на важливості дальшого виходу у світ журналу «Пластовий шлях» – найстаршого періодичного видання Українського Пласту. У зв’язку з цим, ХХ Збори КУПО доручають редакційному колективу забезпечити дальший вчасний вихід у світ журналу «Пластовий шлях» із вдосконаленням його змістового наповнення, мистецького оформлення та забезпеченням можливості передплати за допомогою мережі Інтернет.

 

5. Видавнича ХХ Збори КУПО відзначають, що інтернет-ресурс www.plast.org належить до основних інформаційних ресурсів Світового Пласту. У зв’язку з цим зобов’язуючим для Головної Пластової Булави є протягом трьох місяців після завершення  ХХ Зборів КУПО підшукати по одному представнику від кожного краю, відповідальному за періодичне надання інформацій адміністрації сайту для подальшого розміщення на цьому сайті.

 

6. Видавнича ХХ Збори КУПО зобов’язують ГПБ створити робочу групу з представників від кожного краю з метою вивчення стану функціонування української мови в крайових організаціях і за наслідками дослідження виробити напрямні для  видавництва та організації онлайн-вишколів у Пласті.

 

7. БГБ УСП XX Збори КУПО на підставі звіту референтури МВТ «Життя в Пласті» в якому вказано, що протягом останніх 10-ти років учасниками табору були виключно представники України, скасовують статус міжкрайового вишкільному табору «Життя в Пласті».

 

8. Фінансова 20-ті Збори КУПО установляють членський внесок до ГПБ від кожного члена Пласту в США  в сумі США$ 5.00 річно.

 

9. Фінансова 20-ті Збори КУПО уповноважують Фінансового Референта ГПБ обчислювати членські внески інших крайових організацій для річного затвердження Пленумом ГПБ .

 

10. Фінансова 20-ті Збори КУПО надають право ГПБ обчисляти внески країв річно.  Внески від кожного члена Пласту в краях будуть в США $ і будуть обчислені як відсоток внеску кожного члена Пласту в США на підставі економічного розвитку кожного краю супроти США.  Членський внесок країв не може бути вищий, як внесок члена в США.

 

11. Фінансова 20-ті Збори КУПО надають виключну відповідальність КПР-Україні та Управі «Соколу» за: юридичні справи; повне фінансування, та подальшого розвитку пластової оселі «Сокіл».

 

ПРОЄКТИ РЕКОМЕНДАЦІЙ

№ пп

Внескодавець

Рекомендація

1. Видавнича ХХ збори КУПО підтримують створення онлайн-платформи на Пластовій мережі (сайті ГПБ) www.plast.org як допоміжного ресурсу для проведення онлайн-вишколів виховників УПН і УПЮ та рекомендують  ГПБ створити робочу групу, до складу якої увійдуть представники від кожного краю, для вироблення концепції та програми онлайн-вишколів з врахуванням потреб кожного краю.

 

2. Видавнича ХХ Збори КУПО рекомендують ГПБ створити групу для узагальнення, опрацювання і поширення виховних матеріалів  (у тому числі книжок, посібників, авторських програм і багаторічних напрацювань) з метою ефективного використання виховниками усіх країв методичного фонду Пласту.

 

3. Видавнича ХХ Збори КУПО рекомендують діловоду видань та комунікації ГПБ приділити посилену увагу оцифруванню, поширенню та популяризації виданих у Пласті матеріалів, зробити їх максимально доступними для дійсних членів.

 

4. Видавнича ХХ Збори КУПО рекомендують діловоду видань та комунікації ГПБ інформувати крайові пластові проводи про заплановані видання та нові надходження з метою їх подальшого придбання та поширення по краях, а також при підготовці нових видань передбачати додаткові примірники спеціально для крайових проводів.

 

5. Видавнича ХХ Збори КУПО рекомендують крайовим проводам забезпечити можливість доступу до друкованих та архівних пластових видань та матеріалів, а Булаві видань і комунікації ГПБ вивчити стан по краях та запропонувати механізм подальшого збереження, наповнення і використання архівних матеріалів.

 

6. Видавнича ХХ Збори КУПО рекомендують діловоду видань та комунікації ГПБ організувати електронний ресурс, за допомогою якого можна буде купити або безкоштовно завантажити видані у Пласті книги та виховні матеріали.(Пластовий Amazon).

 

7. Фінансова 20-ті Збори КУПО рекомендують, щоб Діловод Фінансів при ГПБ перевірив економічні дані країв за минулий рік (так як «середню платню» – на веб-сайт: http://www.averagesalarys.com та іншими способами), коли робить аналіз, який буде підставою для обчислення річних членських внесків кожного краю до ГПБ.

 

8. Канада 20-і Збори КУПО рекомендують ГПБ створити нову програму для обміну виховників на літніх таборах не лише із Україною, але із всіма меншими країнами.

 

9. Канада 20-і Збори КУПО рекомендують країнам-учасницям КУПО і референтурам усіх міжкрайових вишколів підготувати Правильник Поведінки Виховників та Учасників, який рівняється правилам  країни, де табір відбувається.

 

 

Новини

Пластуни Відня бігали разом з Яною Степаненко, українкою, що втратила кінцівки внаслідок війни

Пластуни Відня бігали разом з Яною Степаненко, укр...

24 червня 2024 року у Відні пластуни в складі UStream Runners бігли разом з Яною Степаненко – чарів...
Новацтво Станиці Лондон провело закриття свого пластового року 2024

Новацтво Станиці Лондон провело закриття свого пла...

На один день Гайд парк у Лондоні перетворився на Україну🇺🇦 і новацтво змогло завітати у найцікавіші її ку...
9 червня 2024 року пластуни Штутґарта відвідали виставку витинанок

9 червня 2024 року пластуни Штутґарта відвідали ви...

9 червня 2024 року пластуни Штутґарта відвідали виставку витинанок української мисткині Дарії Альошкіної....